วันนี้15มี.ค.65 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19 ระบาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ..จึงแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ/ครู/พนักงานส่วนตำบล/จ้างเหมาบริการเข้ารับการตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมออนามัยรพ.สต.นาโพธิ์และรพ.สต.โพนสว่างทำการตรวจเชื้อให้…..ผลปรากฎว่ามีพนักงานส่วนตำบลพบเชื้อจำนวน 1ราย และเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19ระบาด จึงขอประกาศปิด สนง.อบตโพนสว่างเพื่อทำความสะอาดตั้งแต่วันที่16-18 มีนาคม2565 ..และจะเปิดทำการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้.จะยังมีทีมงานป้องกันเข้าเวรปกติและพนักงานบางส่วนปฏิบัติงานอยู่..สามารถติดต่อสอบถามในเวลาราชการได้ที่เบอร์ 042-063235

Share: