นายพันธ์ทิพย์ คะลีล้วน นายกอบต.โพนสว่าง พร้อมทีมงานรองนายกและนายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านนางสมจิตร หมอกมีชัย ,นางค่อง เอกจักรแก้ว หลังคาบ้านได้รับความเสียหารจากพายุฯ

Share: