ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างเหมาแต่งกายพร้อมชุดนางรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถปราสาทผึ้งพร้อมปราสาทผึ้งและรถลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างเหมารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566 (ประจำสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ประจำกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ่อจันทร์ หมู่ที่ ๒,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกยะ ยี่ห้อ โฟรตอน สีเขียว หมายเลขทะเบียน 80-9157 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-60-0005 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน บต ๕๒๖๖ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ประจำกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ 30/08/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อเราเตอร์วายฟาย พร้อมสายแลนอินเตอร์เน็ต ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อเราเตอร์วายฟาย พร้อมสายแลนอินเตอร์เน็ต ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
จ้างทำป้ายสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
ซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ซื้ออุปกรณ์ส่องสว่างและสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2020
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่