ข้อมูลผู้บริหาร

นายพันธ์ทิพย์  คะลีล้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
088-060-7234

นายชุติพงศ์  ดาเชิงเขา 
รองนายกอบต.คนที่ 1 
063-1738-280

นายสนธยา  แก้วปีลา 
รองนายกอบต.คนที่ 2
061-0859-141

นายสวาท  โคตะบิน 
เลขานุการนายก
095-1383-114

mungmee

Share: