วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. อบต.โพน สว่าง ได้จัดกิจกรรม “Moi Waster Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนขาว หมู่ที่ 3 โดยมีนางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี นายอเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายพันทิพย์ คะลีล้วน นายก อบต.โพน สว่าง กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. ประชาชนทั่วไป อสม. อถล. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โพน สว่าง ภายในกิจกรรมมีการรับซื้อ ขายขยะ พร้อมรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม

mungmee

Share: