วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นำทีมโดยนายกอบต.โพนสว่างทีมงานลูกจ้างอบต./สมาชิก อบต./ผู้นำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องชาวบ้านที่จะสัญจรผ่านไป-มาในพื้นที่หมู่ 9 บ้านนาโพธิ์ ต.โพนสว่าง

mungmee

Share: